Nadzór nad inwestycjami

Realizacja każdej inwestycji wymaga znajomości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, w tym wielu przepisów, norm i wytycznych. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie kompleksowego nadzoru nad szeroko rozumianą branżą przeciwpożarową specjalistom posiadającym wiedzę i wieloletnie doświadczenie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów i wykonawców robót budowlanych oferujemy usługi rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmujące pomoc już od samego początku procesu związanego z powstaniem budynku. Na Państwa życzenie zajmiemy się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, zapewniając nadzór nad wykonaniem obiektu zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i normami. Oferujemy:

  • weryfikację dokumentacji projektowej,
  • nadzór inwestycyjny w trakcie całego procesu wznoszenia budynku,
  • przygotowanie inwestycji do odbiorów budynku przez PSP i nadzór budowlany.