Symulacje komputerowe

Oferujemy wykonanie symulacji pożarowych opartych na numerycznej mechanice płynów CFD. Programy oparte na tej metodzie umożliwiają wykonanie symulacji pożaru i dokonania oceny skuteczności działania systemów zapobiegających zadymieniu. Symulacje wykonujemy w oparciu o najnowsze źródła wiedzy technicznej. Prawidłowe wykonanie symulacji jest metodą weryfikacji projektów wentylacji pod względem zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji.

Symulacje CFD mogą być również pomocne przy optymalizacji projektowanych systemów oddymiania.

Programy CFD wykorzystujemy również do oceny wpływu pożaru na konstrukcje budowlane i oceny odporności ogniowej.