Rzeczoznawstwo


Oferujemy pełen zakres usług w ramach sprawowania funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, m.in.:
 • sporządzanie koncepcji ochrony przeciwpożarowej
 • konsultacje wielobranżowe rozwiązań projektowych
 • przygotowywanie scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
 • weryfikacja i uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem ochrony przeciwpożarowej
 • nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej w fazie realizacji inwestycji
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • audyty obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie ocen zagrożenia wybuchowego
 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • doradztwo w fazie projektowej poszczególnych budynków, urządzeń w zakresie ochrony ppoż.
 • współdziałanie z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań objętych zakresem – obowiązków
 • opracowywanie scenariuszy oraz założeń dla służb technicznych i ochrony budynku biorących udział w ćwiczeniach sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku.
Usługi świadczymy na terenie całego kraju.